Contact

Contact

Innopia Technologies, Inc.  Location Announcing

  • Innopia Technologies, Inc. | Address: A-405, 215 Galmachi-ro, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 13217
  • Tel : +82-70-7820-6300
  • Fax: +82-31-730-0579

Public Transportation Guide (Subway, Bus)

  • From gate no.2 Moran station Bundang line, Take bus no.55 (Moran Nonghyup, Moran Yonsei Clinic station), Get off at Gongdan Ogeori, Gongdan Gas station bus stop.
  • From gate no.3 Dandaeogeori station line no.8, Take bus no.303 (Dandaeogeori Station, (district)Endpoint), Get off at Gongdan Ogeori, Gongdan Gas station bus stop.